Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2013 2014 2015
Vânzări milioane USD 606 630 605
EBITDA1 milioane USD -12 46 76
Marja EBITDA2 % -2 7 13
Rezultatul perioadei milioane USD -31 -19 -4
Rezultat net ajustat3 milioane USD -57 -37 19
         
Producție aluminiu primar tpa 250.157 263.098 271.356
Producție aluminiu procesat tpa 93.615 98.537 102.386
         
Număr mediu de angajați   3.987 3.774 3.810
 

RON

    2013 2014 2015
Vânzări milioane RON 2.017 2.108
2.423
EBITDA1 milioane RON -41 153 306
Marja EBITDA2 % -2 7 13
Rezultatul perioadei milioane RON -103 -64 -18
Rezultat net ajustat3 milioane RON -191 -122 77
         
Producție aluminiu primar tpa 250.157 263.098 271.356
Producție aluminiu procesat tpa 93.615 98.537 102.386
         
Angajaţi (medie anuală)   3.987 3.774 3.810
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat