MEDIU

Alro a dezvoltat programe de automonitorizare a factorilor cu impact asupra mediului înconjurător si a noxelor de munca în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi cu Autoritatea locala de Sănătate Publică. Au fost desemnati responsabili cu protecţia mediului pentru fiecare divizie a Companiei. În 2006, SC Alro SA a primit Autorizaţii integrate de mediu pentru ambele amplasamente ale sale, devenind astfel prima companie din regiune şi printre primele 10 mari companii din ţară care au obţinut aceste autorizaţii, valabile timp de 10 ani, în semn de recunoaştere a complexului său plan de investiţii pe termen lung a cărui valoare prezentă depăşeşte 20 de milioane USD. Monitorizarea efectuata conform autorizaţiilor integrate de mediu certifică faptul că toate emisiile produse de companie sunt în deplină concordanţă cu standardele Uniunii Europene si cu cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.

Alro a înlocuit tehnologia de epurare umedă a gazelor cu conţinut de fluor cu tehnologia de epurare uscată a gazelor, mărind astfel randamentul de reţinere de la 65% la peste 99%. În plus, toate emisiile de poluanti sunt conforme cu standardele privind cele mai bune practici in domeniu. Un exemplu il constituie emisiile de gaze cu efect de seră care au fost reduse de cateva zeci de ori fata de anul 1989.

Legat de managementul deseurilor, compania si-a propus si realizat inca de acum trei ani colectarea selectiva a tuturor deseurilor in europubele, construindu-si pentru deseurile eliminabile primele halde ecologice din judet.

În acelaşi timp, programele de investiţii în protecţia mediului au permis companiei Alro SA să obţină certificarea ISO 14001 pentru managementul protecţiei mediului înconjurător iar acum cativa ani a primit Diploma de excelenta pentru performante deosebite in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator.

ALRO implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie, fiind implicată în activităţi legate de probleme globale de mediu prin cooperarea activă cu organizaţii internaţionale în problematica reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră si a intregii game de poluanti generati pe amplasamentele societatii.

Educatia personalului

Prin politica promovata in cadrul sistemul integrat de management-calitate-mediu, in ALRO, a devenit o cerinta obligatorie accesul personalului din interiorul societatii la informatii legate de starea mediului din companie; acest lucru s-a realizat in urma cu trei ani prin punerea in functiune a unui sistem electronic de afisaj al monitorizarii zilnice a factorilor de mediu si a noxelor de munca. In acelasi scop, prin intranetul local, pentru toti salariatii a devenit accesibil prin intermediul unuia dintre serverele proprii, Raportul de mediu intocmit lunar, ocazie cu careautomonitorizarea mediului la nivelul sectiilor poate constitui oricand o sursa de informare, de analiza si de reactie constructiva fata de problemele existente in societate.

Informarea publicului

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu, ALRO manifesta deschidere permanenta la solicitarile comunitatii locale si raspunde cu promptitudine la intrebarile legate de activitatea desfasurata privind monitorizarea mediului.

 Zilele aniversare ale caror semnificatie este legata de protectia mediului reprezinta ocazia cu care societatea noastra este vizitata de  elevi, studenti, ziaristi, organisme non-guvernamentale, membrii ai comunitatii locale etc. care pot vedea la fata locului efectele aplicarii unei politici performante de mediu al carei scop este promovarea dezvoltarii durabile si pastrarea unui mediu curat.

Informarea autoritatilor competente de mediu si a tuturor partilor interesate privind monitorizarea protectiei mediului in ALRO  o facem ori de cate ori este nevoie prin materiale documentare in care sunt prezentate realizarile noastre precum si tintele pe care ni le propunem, punand  la dispozitia acestora Raportul de mediu anual. Aici, un capitol aparte este alocat evolutiei emisiilor in punctele de control stabilite prin autorizatiile integrate de mediu ale companiei.

Comunicarea starii mediului din societate

Conform cerintelor legale, lunar, inaintam autoritatilor de mediu locala, regionala si nationala, celor responsabile pentru gospodarirea apelor precum si autoritatii de sanatate publica Olt raportari privind evolutia indicatorilor monitorizati pentru apa, aer, sol, zgomot, gestiunea deseurilor si noxelor de munca, asa cum sunt stipulati in autorizatiile integrate de mediu nr. 1 pentru ALRO Primar, respectiv nr. 7 pentru ALRO Prelucrat precum si in programele de automonitorizare factori de mediu si noxe de munca aferente acestora.

Autoritatatea locala de mediu detine studii de impact, inregistrari si raportari primite de la ALRO care pot fi solicitate de comunitatea locala pentru informare si care se gasesc postate pe site-ul acestora la adresa:http://apmot.anpm.ro.