Ref: Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Vin, 03/03/2017 - 16:45

Evenimente importante de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr. 3536/2/2016, instanta la termenul de judecata din data de 01 martie 2017 a amanat cauza la data de 12.04.2017.

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                  Presedinte CA                                                             Director General

            Marian Daniel Nastase                                                      Gheorghe Dobra