Raport curent: Tranzacții intragrup ale căror valori cumulate depășesc 50.000 EUR

Vin, 11/02/2018 - 14:01

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., (membra a grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) si cu societatileCENTRUL RIVERGATE S.R.L., CONEF GAZ S.R.L, urmatoarele tranzactii ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P102218-209  

Act aditional nr.3 la contractul de vanzare cumparare nr. I 2913/2018

Act aditional nr.3 la contractul nr. I 2913/2018 privind stabilirea primei de prelucrare pentru cantitatea de 5.681 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082

ce se va livra in perioada

octombrie-decembrie 2018

 

 

57.399.088*

 

Creanta ALRO

63.690.717

 

Datorii  ALRO 164.672

-

 

 

 

 

 

 

Maxim 90 zile

de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Prestator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

1560/25.10.2018

Act aditional nr.4 la contractul de prestari servicii nr. 40003370/2015

Act aditional nr.4 la contractul  de prestari servicii nr. 40003370/2015  privind stabilirea pretului prestatiilor si prelungirea contractului pana la 31.12.2019

858.750

Creanta ALRO

63.690.717

 

Datorii  ALRO 164.672

-

 

 

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

3.

ALRO S.A.

(Beneficiar) – CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

(Prestator)

1576/30.10.2018

Act aditional nr.17 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009

Act aditional nr.17 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009 privind stabilirea onorariului, reprezentand diferente de pret la serviciile prestate

326.284

Creanta ALRO

4.851

 

Datorii  ALRO

47.526

-

 

 

Cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii

4.

ALRO S.A.

(Cumparator) –

CONEF GAZ S.R.L.

(Vanzator)

1577/01.11.2018

Act aditional nr.18 la contractul de vanzare gaze naturale nr.114/2010

Act aditional nr.18 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect prelungirea valabilitatii contractului pana la 30 septembrie 2019, stabilirea pretului si parametrilor tehnici de furnizare a cantitatii de gaze contractata

53.490.644***

-

-

 

 

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

 

Nota:

 *aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat  in 01.02.2018.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.09.2018.

***date referitoare la perioada octombrie 2018-aprilie 2019 au mai fost raportate si in 31.05.2018

 

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                     Marian Daniel Nastase                                                        Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL