Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 07/27/2017 - 17:56

Va informam prin prezentul Raport curent ca Alro S.A. a incheiat cu societatea Vimetco Extrusion S.R.L.,(membra a grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste  50.000 EUR (cursul folosit este 4.5628 RON/EUR; 3.9248 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

 VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

P072717-219

Act aditional nr.3 la contractul nr. I 2747/2017 privind stabilirea primei de prelucrare pentru cantitatea de 5.880 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 ce se va livra in perioada iulie-septembrie 2017

51.414.719*

-

-

Maxim 90 zile de la livrare

Nota

 *aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat  in 12.12.2016.

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                            Marian Daniel Nastase                                               Dr. ing. Gheorghe Dobra