Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Mie, 05/17/2017 - 09:54

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.5499RON/EUR; 4.1521 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

       CONEF GAZ S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa

(RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

737/16.05.2017

Act aditional nr.15 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect prelungirea valabilitatii contractului pe perioada

01 mai 2017- 30 aprilie 2018

36.375.277

-

-

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii


                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                      Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                   Dr. ing. Gheorghe Dobra