Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004

Joi, 02/09/2017 - 17:13

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.4888RON/EUR; 4.2168 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa (RON)*/anuala

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

177/06.02.2017

Act aditional nr.13 la contractul

nr.2105/2009 privind suplimentarea valorii serviciilor efectuate de Centrul Rivergate S.R.L. catre Alro S.A. incepand cu data de 01 februarie 2017

9.794.148

-

-

Cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii


        Nota

        * avand in vedere ca durata contractului este nedeterminata, nu se poate stabili valoarea totala a contractului.

                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                      Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                   Dr. ing. Gheorghe Dobra