Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 Data raportului: 04 ianuarie 2017

Joi, 01/05/2017 - 09:33

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) si cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul folosit este 4.5175RON/EUR; 4.3408 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

   VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala

estimativa

(RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

1534/22.12.2016

 Act aditional nr.2 la contractul de prestari servicii nr.40003370/2015 privind prelungirea duratei contractului pana la data de 30.09.2017

288.000

-

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii


   CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa (RON)*/anuala

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

2/03.01.2017

Act aditional nr.12 la contractul

nr.2105/2009 privind suplimentarea valorii serviciilor efectuate de Centrul Rivergate S.R.L. catre Alro S.A. incepand cu data de 01.01.2017

8.423.676

-

-

Cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii


Nota

 * avand in vedere ca durata contractului este nedeterminata, nu se poate stabili valoarea totala a contractului.

                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                      Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                   Dr. ing. Gheorghe Dobra