Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lun, 02/19/2018 - 23:48

Prin prezentul raport curent informam persoanele interesate ca, in data de 19 februarie 2018 s-a desfasurat sedinta Consiliului de Administratie urmare a demisiei domnului Artem Anikin incepand cu data de 16 februarie2018 din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Alro S.A., din motive personale.

In urma acestei sedinte doamna Svetlana Pinzari a fost numita ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pana la numirea unui nou administrator de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii. Doamna Svetlana Pinzari a acceptat numirea.

La urmatoarea adunare generala a actionarilor va fi ales un nou membru al Consiliului de Administratie al Alro SA.

 

Presedintele Consiliului de Administratie                       Director General

                            Marian-Daniel Nastase                                    Gheorghe Dobra