Raport curent in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiar

Joi, 07/27/2017 - 16:03

Eveniment important de raportat:

Informare privind stirile din presa referitoare la raportul auditorului independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si Regulamentul nr. 1/2006 

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca stirile din presa si in special cele publicate de catre Ziarul Financiar, sub titlul „Ernst & Young, auditorul Alro Slatina, găseşte neconcordanţe în raportul semestrial, dar, surprinzător, acţiunile companiei cresc. „Detaliile indicate în rapoartele curente anexate nu sunt în concordanţă cu convenţiile/contractele puse la dispoziţia noastră de către societate.” sunt complet neadevarate si se bazeaza pe o intelegere gresita a continutului raportului auditorului independent.

Concluziile raportului auditorului independent, disponibile pentru public atit pe pagina de internet a BVB, cit si pe cea a societatii, sunt deosebit de clare:

 

Concluzie

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinut descrise mai sus cu privire la documentele legale incluse in Rapoartele curente, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

a) Detaliile indicate in rapoartele curente anexata nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.

b) Detaliile indicate in raportul anexat nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele legale .

c) Conventiile /contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii.

d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.

e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate  cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate , in raport cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

 

Societatea analizeaza impreuna cu consultantii sai situatia creata si masurile care trebuie luate pentu protejarea intereselor sale si ale actionarilor sai.

 

                                     Presedinte CA                                                              Director General

                              Marian Daniel Nastase                                                        Gheorghe Dobra