Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Mar, 07/11/2017 - 18:11

Eveniment important de raportat:

Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, societatea a luat act de stabilirea primului  termen de judecata a apelului promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., care va fi la data de 26 septembrie 2017.

Societatea Alro S.A. considera apelul ca fiind nefondat si va face toate demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor companiei si actionarilor acesteia.

Cu privire la stadiul dosarului mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

                                     Presedinte CA                                                              Director General

                              Marian Daniel Nastase                                                       Gheorghe Dobra