Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 12/27/2018 - 13:57

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatileCENTRUL RIVERGATE S.R.L., RIVERGATE FIRE S.R.L, urmatoarele tranzactii ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)***

Garantii constituite

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Beneficiar) – CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

(Prestator)

1808/24.12.2018

Act aditional nr.18 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009

Act aditional nr.18 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009 privind suplimentarea valorii serviciilor de paza si protectie

14.078.952 ron/an*

Creanta ALRO

4.014

 

Datorii  ALRO

3.287

-

 

Cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii

2.

ALRO S.A.

(Beneficiar) –RIVERGATE FIRE S.R.L.

(Prestator)

 

1807/24.12.2018

Act aditional nr.3

 la contractul de prestari servicii nr.7/2017

Act aditional nr.3

 la contractul de prestari servicii nr.7/2017 privind

suplimentarea valorii serviciilor de paza si protectie

14.914.920**

Creanta ALRO

1.462

 

Datorii  ALRO

690.042

-

 

Cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii

 

Nota :

        *   avand in vedere ca durata contractului este nedeterminata, nu se poate stabili valoarea totala a contractului.

       **   aceasta valoare este calculata pentru perioada de  2 ani, ramasa pana la expirarea contractului.

       *** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.11.2018.

 

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                     Marian Daniel Nastase                                                        Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL