Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata

Joi, 11/09/2017 - 17:20

I. In data de 09 noiembrie 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·       Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;

·       Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, reprezentat de către Daniel Adrian Naftali;

·       Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0499 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0234 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Ionescu Emil Dragos, care deţine acţiuni reprezentând 0,0071 % din capitalul social; 

·       Popa George Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0042 % din capitalul social; 

·       Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·       Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·       Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·       Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4855% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate a unui act aditional de modificare si reconfirmare (“Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare”) la Contractul de Facilitate de Credit in valoare de 137.000.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A.,  Intesa SanPaolo Romania S.A.,  Eximbank S.A., in calitate de creditori initiali (“Sindicatul de banci”), pe de alta parte (“Contractul de Facilitate de Credit”), prin care, printre altele,

           (a) se prelungește scadenta facilitatii de credit pana la data de 20 noiembrie 2020;

(b) se suplimenteaza facilitatea cu o noua linie de credit in suma de pana la 30.000.000 USD, in scopul emiterii de acreditive si scrisori de garantie, care va avea atasata forma actualizata a Contractului de Facilitate de Credit, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror altor documente aferente tranzactiei, cat si a scrisorilor de comisioane aferente tranzactiei.

2.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea unor acte aditionale la:

(a)    contractul de ipoteca imobiliara asupra imobilelor principale ale Societatii incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate si Sindicatul de banci (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si

(b)    contractul de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de  Societate si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate si Sindicatul de banci (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”), prin care se modifica, intre altele, data scadentei obligatiilor garantate la 20 noiembrie 2020 si se confirma subzistenta Contractelor de Ipoteca in urma incheierii Actului Aditional de Modificare si Reconfirmare.

3.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate a unor contracte de ipoteca asupra bunurilor care fac obiectul Contractelor de Ipoteca, pentru garantarea obligatiilor suplimentare rezultate din Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare (“Contractele de Ipoteca Suplimentare”).

4.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii:

(a)   sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare, actele aditionale la Contractele de Ipoteca, Contractele de Ipoteca Suplimentare, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, si

(b)  sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.

5.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 5 decembrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.     Cu un numar de 674.418.497 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 4 decembrie 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

 

         Presedinte al Consiliului de Administratie                      Director General

                      Marian Daniel Nastase                                          Gheorghe Dobra