Schimbare acționar majoritar fără schimbare a controlului în emitent conform art. 234 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piaţă

Joi, 11/25/2021 - 21:44

Evenimente importante de raportat: Schimbare acționar majoritar fără schimbare a controlului în emitent conform art. 234 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piaţă

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Vimetco N.V., acționar majoritar al ALRO S.A., a decis transferul unui număr de 386.795.344 acțiuni emise de ALRO S.A. și deținute de Vimetco N.V., reprezentând 54,1898% din capitalul social al ALRO S.A., către societatea Vimetco PLC, o societate privată cu răspundere limitată înmatriculată conform legilor din Cipru, cu sediul desfășurării activității în Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, Nicosia, Cipru, înregistrată în Registrul Companiilor sub numărul HE424854 (deținută 99,998% de Vimetco N.V. înainte de transfer). Transferul acțiunilor deținute de Vimetco N.V. în ALRO S.A. s-a făcut sub forma unui aport în natură la capitalul social al Vimetco PLC, în schimbul căruia Vimetco N.V. a primit un număr de părți sociale noi emise de Vimetco PLC. Având în vedere faptul că, urmare a aportului la capitalul social, Vimetco N.V. deține 99,999% din capitalul social al Vimetco PLC, transferul acțiunilor dintre Vimetco N.V. și Vimetco PLC nu reprezintă o schimbare în controlul asupra emitentului sau o schimbare în controlul entității care deține controlul asupra emitentului în sensul art. 234 alin. (1) lit. f. din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Atasam raportului notificarile relevante primite.

Hide URL: 
Show URL