Raport current: Plangere tarife antidumping

Joi, 04/01/2021 - 17:20

Societatea ALRO S.A. a anunțat anterior investitorii si persoanele interesate că, în ceea ce privește plângerea pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu provenind din 18 tari, printre care si Romania, primită de Comisia de Comerț Internațional a Statelor Unite, hotărârea preliminara a Departamentului de Comerț al Statelor Unite este aceea de a impune producătorilor vizați tarife antidumping între 1,24 % și 352,71 %.

Plângerea a fost înaintată de  Asociația Aluminiului din Statele Unite (US Aluminium Association) și se refera la table din aluminiu cu o grosime intre 0,2 mm si 6,3 mm, fabricate din aliaje comune (seriile 1xxx, 3xxx si 5xxx).

In cazul tablelor originare din Romania, fabricate de Alro S.A., urmare a poziției ferme si a argumentelor suplimentare prezentate de către societate, Departamentul de Comerț din Statele Unite si-a anunțat decizia finala privind tariful antidumping, revizuindu-si poziția inițială si reducând acest tarif de la 83,94% la 37,26%.

In data de 31 martie 2021, Comisia Statelor Unite pentru Comerț International (USITC) a dat votul final asupra solicitărilor de instituire de tarife antidumping împotriva tarilor menționate mai sus. In ce privește produsele originale din Romania, cat si cele originare din Bahrain, Brazilia, Croația, Egipt, Republica Federala a Germaniei, India, Indonezia, Italia, Oman, Serbia, Slovenia, Africa de Sud, Spania, Taiwan si Turcia, votul USITC a fost de instituire de tarife antidumping in cuantumurile stabilite anterior de către Departamentul de Comerț al Statelor Unite. Decizia USITC poate fi atacata in continuare la instanțele competente din Statele Unite si este subiect de revizuire anuala pe cale administrativa. In urma revizuirii, tarifele stabilite pot fi modificate sau eliminate.

Compania continua că considere atât plângerea inițială, cât si decizia USITC, ca fiind nefondate și intenționează să își apere cu fermitate poziția în fața autorităților americane implicate.

Vom continua să informăm permanent investitorii si publicul referitor la desfășurarea evenimentelor legate de această plângere antidumping.

 

                             Marian-Daniel Năstase                                 Gheorghe Dobra

                Președintele Consiliului de Administrație               Director General

Hide URL: 
Show URL