Raport curent ulterior AGAO & AGEA - 19 septembrie 2023

Mar, 09/19/2023 - 11:54

I. In data de 19 septembrie 2023a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Pavăl Holding SRL Bacău, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,11 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2023, revizuit, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 26.283.000 USD.
 2. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 3. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 19 octombrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 4. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 18 octombrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

II. In data de 19 septembrie 2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Pavăl Holding SRL Bacău, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 96,11 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba incheierea de catre Societate a unui act aditional de modificare (“Actul Aditional”) la contractul de facilitati de credit in valoare de 235.123.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci coordonat initial de Raiffeisen Bank International AG, in calitate de imprumutatori, pe de alta parte, asa cum a fost ulterior modificat si reconfirmat (“Contractul de Facilitate de Credit Existent”), prin care, printre altele, se modifica dreptul aplicabil facilitatii la termen C din Contractul de Facilitate de Credit Existent din dreptul englez in dreptul roman, si aprobarea oricaror alte modificari necesare in vederea integrarii facilitatii la termen C din Contractul de Facilitate de Credit Existent in Noul Contract de Facilitate de Credit, inclusiv, dupa caz, a oricaror novatii subiective si obiective si a altor modificari in legatura cu facilitatea la termen cu suma datorata de 16.114.999,60 USD („Facilitatea C”).
 2. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor facilitati de credit de tip revolving, in valoare de 120.000.000 USD („Facilitatea A”), respectiv 30.000.000 USD („Facilitatea B”), prin incheierea unui contract de facilitati de credit cu diverse institutii de credit si/sau financiare coordonate de catre Exim Banca Romaneasca S.A., in calitate de imprumutatori, in vederea, printre altele, refinantarii creditelor de tip revolving de aceeasi valoare din cadrul Contractului de Facilitate de Credit Existent si finantarea nevoilor de capital de lucru ale Societatii („Noul Contract de Facilitate de Credit”). Noul Contract de Facilitate de Credit va contine termenii si conditiile pentru derularea Facilitatii A, Facilitatii B si Facilitatii C.
 3. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba constituirea de catre Societate, in favoarea partilor finantatoare din Noul Contract de Facilitate de Credit, a urmatoarelor garantii:

(i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii localizate in Slatina (in principal imobilele inscrise in Cartea Funciara a Municipiului Slatina, tinuta de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Olt, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Slatina, sub nr. 64483, 64485, 57626, 53667, 53668, 53669, 53670, 53553, 53555, 65112, 65579 si 65580, sau alte imobile, dupa cum vor fi agreate cu partile finantatoare), prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara („Contractul de Ipoteca Imobiliara”);

(ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile ale Societatii: (a) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani existente la orice moment in aceste conturi bancare, cu exceptia unor conturi excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; (b) mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; (d) drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele sale comerciale, prezente si viitoare, cu exceptia unor creante excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; si (e) drepturile de incasare a despagubirilor din politele de asigurare detinute de Societate si incheiate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite, prin incheierea unui contract de ipoteca mobiliara („Contractul de Ipoteca Mobiliara”);

   4. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul socialreprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba, in legatura cu Contractul de Împrumut încheiat de Societate cu Black Sea Trade and Development Bank („BSTDB”) in data de 22 iunie 2021 ("Contractului de Credit BSTDB”):

 (ii) orice act modificator la Contractul de Credit BSTDB pentru a reflecta dupa caz si printre altele diverse     aspecte ce tin sau deriva din incheierea de catre Societate a Actului Adițional si a Noului Contract de Facilitate   de Credit („Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB”); si

 (ii) dupa caz:

A. modificarea contractelor de ipoteca incheiate in data de 1 iulie 2021 in legatura cu Contractului de Credit BSTDB si Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB; sau

B. constituirea unor noi ipoteci imobiliare si mobiliare avand acelasi obiect (cu exceptiile agreate de catre parti) ca si Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara si care vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Contractul de Credit BSTDB si Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB, (contractele de la A si B de mai sus denumite împreuna „Contractele de Ipoteca BSTDB” si oricare denumit un „Contract de Ipoteca BSTDB”).

     5. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele aproape finale ale Actului Aditional, Noului Contract de Facilitate de Credit, Contractului de Ipoteca Imobiliara, Contractului de Ipoteca Mobiliara, dupa caz, orice Act modificator al Contractului de Credit BSTDB si orice Contract de Ipoteca BSTDB, precum si orice acte si documente in legătura cu Facilitatea C, Noului Contract de Facilitate de Credit si Contractului de Credit BSTDB, cum ar fi orice înțelegere intre creditorii Noului Contract de Facilitate de Credit si Facilitații C si respectiv BSTDB privind executarea garanțiilor reale/ipotecilor sau orice amendament la înțelegerea dintre acesti creditori semnata in data de 14 decembrie 2015, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus care ar necesita aprobarea Consiliului de Administratie, inclusiv orice scrisorilor privind comisioanele partilor finantatoare, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze, semneze, perfecteze, modifice, completeze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari, declaratii, certificate, cereri de tragere, procuri, formulare de inregistrare etc in legatura cu implementarea documentelor si tranzactiilor de mai sus si in legatura cu inregistrarea oricaror garantii in Registrul National de Publicitate Mobiliara si sa reprezinte societatea in fata operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara si in fata Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.

     6. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

     7. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 19 octombrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

      8. Cu un numar de 686.043.358 total voturi exprimate, reprezentand 686.043.358 actiuni, respectiv 96,11 % din capitalul social total, din care un numar de 686.043.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 18 octombrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL