Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 08/25/2017 - 16:39

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea ALUM S.A.,(membra a grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.5886 RON/EUR; 3.8923 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

    ALUM S.A.

  Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)*

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

1158/18.08.2017

Act aditional nr.22 la contractul nr.02/2006 privind stabilirea tarifului de introducere a energiei electrice in retea incepand cu data de 01.07.2017 si modificarea cuantumului penalitatilor de intarziere

12.691.746

-

-

- in termen de 7 zile calendaristice de la emitere pentru factura in avans ;

- in termen de 15 zile calendaristice de la emitere pentru factura de regularizare

Nota

*aceasta valoare reprezinta o revizuire a valorii contractului pentru perioada iulie-decembrie 2017, contract ce a fost raportat in 23.02.2017.

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                            Marian Daniel Nastase                                             Dr. ing. Gheorghe Dobra