Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Mar, 11/01/2011 - 18:34

In data de 01 noiembrie 2011 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2107% din capitalul social, reprezentat de catre d-na. Oana Truta, care a votat prin corespondenta ;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;

·        Constantin Stoian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Constantin Popescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Cristian Oprescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

 

Actionarii prezenti la Adunarea GeneralaOrdinaradetin actiuni reprezentand 98,17% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 700.712.879 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, toate voturile exprimate  in mod secret,  se  alege ca  administrator  dl. Gheorghe Dobra, pentru  un  mandat  de 4  ani valabil de la data de 02.11.2011 pana la data de 02.11.2015. Actul Constitutiv al societatii se va modifica in mod corespunzator. Administratorul nou ales va da o declaratie de acceptare expresa a mandatului si va incheia o asigurare pentru raspundere profesionala.

 

2.      Cu un numar de 700.713.017 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

      

3.      Cu un numar de 700.713.017  voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 18 noiembrie 2011 ca dată de înregistrare a acţionarilor pentru toate hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.