Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Mar, 01/03/2012 - 11:24

 

In data de 28 decembrie 2011 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Madalina Ivan;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, reprezentat de catre d-na. Oana Truta ;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Madalina Ivan;

·        Constantin Stoian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Constantin Popescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Templeton Frontier Markets Fund, care detine actiuni reprezentand 0,0028 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta; 

 

Actionarii prezenti la Adunarea GeneralaOrdinaradetin actiuni reprezentand 98,173% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 700.735.745 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat                in adunare si 248 voturi de abtinere se aproba modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli        pentru anul 2011, in varianta propusa de Consiliul              de Administratie, avand urmatorii       indicatori financiari principali :

               - cifra de afaceri: 721.799.774USD

               - venituri totale: 843.302.360 USD

               - cheltuieli totale: 752.151.016 USD

               - profit net: 76.140.110 USD.

2. Cu un numar de 700.735.745 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 700.735.993 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 ianuarie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor pentru toate hotararile luate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital.