Raport curent intocmit in baza art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si art. 113, A, lit. b) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Mar, 03/27/2012 - 18:53

 

 

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a S.C. Alro S.A.: