Raport curent contestatie tergiversare cauza dosar 954/2/2016

Lun, 08/02/2021 - 18:27

Eveniment important de raportat: Informare stadiu litigiu contestație de tergiversare cauză in dosarul nr. 954/2/2016 (acțiunea civilă demarată de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurenței referitoare la cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisă de către Consiliul Concurenței).

Prin raportul curent nr.45/06.07.2021, Societatea  ALRO S.A. a informat publicul larg si investitorii despre faptul ca a formulat contestație de tergiversare cauză in dosarul nr. 954/2/2016, contestație care a fost inregistrată pe rolul Curții de Apel Bucureşti, făcănd obiectul dosarului nr. 4582/2/2021.

Urmare acestei inregistrări si potrivit informației preluată de pe portalul instanțelor de judecată, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit ca prim termen de judecată data de 29.09.2021.

Cu privire la stadiul soluționării contestației menționate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg şi investitorii.

Hide URL: 
Show URL