Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Joi, 09/14/2017 - 16:40

Eveniment important de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr.3536/2/2016,la termenul de judecata din data de 13 septembrie 2017 instanta a amanat cauza avand în vedere lipsa raportului de expertiză.

Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 22 noiembrie 2017.

Cu privire la stadiul dosarului mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

            Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra