Raport curent conform art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017 (VIMETCO EXTRUSION S.R.L.)

Joi, 10/01/2020 - 19:22

  

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 01 octombrie 2020 doua tranzactii noi in baza unor contracte de vanzari ale caror valori cumulate cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, respectiv in perioada  01.09.2019 - 31.08.2020, depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 lei, dupa cum urmeaza: 

§     Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., incheiate/ executate in perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 in valoare totala de 208.562.042 lei.

§     Detalii privind contractele incheiate in data de 1 octombrie 2020 de ALRO S.A. in calitate de vanzator cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L.,  in calitate de cumparator in valoare estimata de 53.505.543 lei

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 – Raportarea contractelor incheiate in data de 01 octombrie 2020 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 August 2020

Hide URL: 
Show URL