Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALUM S.A. & Sierra Mineral Holdings 1 Limited)

Lun, 12/28/2020 - 17:37

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A., filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea Sierra Mineral Holdings 1 Limited, filiala a ALRO S.A., în data de 28 Decembrie 2020, o tranzacție nouă in baza unui contract de achizitie bauxita, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON. 

Detalii privind tranzactia incheiate in data de 28 Decembrie 2020 de ALUM S.A., in calitate de cumparator si Sierra Mineral Holdings 1 Limited, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 28 Decembrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 30 Noiembrie 2020

Hide URL: 
Show URL