Raport curent conform art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017 (ALUM S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Vin, 10/02/2020 - 18:50

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala ALRO S.A. a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 01 octombrie 2020 o tranzactie noua in baza unui contract de achizitie,a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, respectiv in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza:

§  Tranzactii ale ALUM S.A., filiala ALRO S.A., cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului Alro, incheiate/executate in perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 in valoare totala de 156.033.717 RON.

§  Detalii privind contractul incheiat in data de 1 octombrie 2020 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de vanzator, in valoare estimata de 91.025.261 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 01 octombrie 2020 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 august 2020

Hide URL: 
Show URL