Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & VIMETCO EXTRUSION SRL)

Joi, 12/17/2020 - 16:45

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 17 Decembrie 2020, o tranzactie noua, in baza unui contract de achizitie deseuri, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 17 Decembrie 2020 de ALRO S.A., in calitate de cumparator si VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentatein Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL