Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & CONEF GAZ S.R.L.)

Vin, 11/13/2020 - 15:45

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 13 Noiembrie 2020, o tranzactie noua, in baza unui contract de inchiriere a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 13 Noiembrie 2020 de ALRO S.A., in calitate de proprietar, cu CONEF GAZ S.R.L., in calitate de chirias, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 13 Noiembrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 31 Octombrie 2020

Hide URL: 
Show URL