Raport curent conform art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & ALUM S.A. Tulcea)

Vin, 10/02/2020 - 18:45

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea ALUM S.A. Tulcea  (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in ultimele 12 luni, respectiv in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020, urmatoarele tranzactii, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 lei, dupa cum urmeaza: 

§  Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea Alum S.A. Tulcea in valoare totala de 636.951.369 lei.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 August 2020

Hide URL: 
Show URL