Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & ALUM SA)

Mar, 10/20/2020 - 08:59

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Septembrie 2020, cu societatea ALUM S.A. Tulcea  (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzacții, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza:

 §  Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna Septembrie 2020, in valoare totala de 50.523.617 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in luna septembrie 2020
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 – Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 septembrie 2020

Hide URL: 
Show URL