Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 (ALUM S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Vin, 07/09/2021 - 18:11

Eveniment important de raportat:   raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art.923  alin. 3 si alin.12 din Legea nr.24/2017 asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.158/2020

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 09 Iulie 2021 doua tranzactii noi in baza contractului de achizitie, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2020, in valoare de 51.598.374 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 9 Iulie 2021 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL