Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Vin, 07/09/2021 - 17:58

Eveniment important de raportat:   raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art.923  alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.158/2020

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, in data de 09 Iulie 2021 doua tranzactii noi in baza contractului de achizitie, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2020, in valoare de 51.598.374 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 09 Iulie 2021 de ALRO S.A., in calitate de cumparator, cu societatea
CONEF GAZ S.R.L., in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL