Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 si art. 144 lit.(B) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Mar, 11/27/2018 - 16:51

Eveniment important de raportat:  d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile ALUM S.A., VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membre ale grupului Alro inregistrat  la A.S.F.)si cu societatea VIMETCO TRADING S.R.L. urmatoarele tranzactii ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – ALUM S.A

(Cumparator)

1582/01.11.2018

Anexa nr.3 la contractul de vanzare cumparare nr.4600015338/2018

Anexa nr.3 la contractul de vanzare cumparare nr.4600015338/2018

 

 

44.281

 

Creanta ALRO

19.494.451

 

Datorii  ALRO

 8.089

-

 

OP la 30 zile de la livrare/

compensare

2.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – ALUM S.A

(Cumparator)

1618/08.11.2018

Anexa nr.2 la contractul de vanzare cumparare nr.4600015338/2018

Anexa nr.2 la contractul de vanzare cumparare nr.4600015338/2018

 

 

160.466,56

 

Creanta ALRO

19.494.451

 

Datorii  ALRO

 8.089

-

 

 

OP la 30 zile de la livrare/

compensare

3.

ALRO S.A.

(Cumparator) – ALUM S.A

(Vanzator)

 

1654/15.11.2018

Act aditional nr.2

 la contractele de vanzare-cumparare nr.4600013044/2016, 4600013045/2016,

4600013046/2016

Modificare conditie de livrare, in sensul ca 5.000, 00 tone+/- 10% alumina calcinata din cadrul contractelor respective vor fi livrate in conditia FOB Tulcea,  termen de livrare noiembrie-decembrie 2018

 

 

-

 

Creanta ALRO

19.494.451

 

Datorii  ALRO

 8.089

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P112318-228 

Act aditional nr.4 la contractul de vanzare cumparare nr. I 2913/2018

Stabilirea cantitatii de 568 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060i/6063/6005 si 6082

care se va livra in perioada

octombrie-noiembrie  2018, ca urmare a anularii cantitatii de 1092 Mt. nelivrata in Q3/2018

 

 

5.703.969*

 

Creanta ALRO

71.116.027

 

Datorii  ALRO 122.690

-

 

 

 

Maxim 90 zile

de la livrare

5.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – VIMETCO TRADING S.R.L.

(Beneficiar)

1701/23.11.2018

Act aditional nr.5 la contractul de prestari servicii din 12.06.2008

Prelungirea  valabilitatii contractului pana la 31 decembrie 2023

2.033.392

Creanta ALRO

-

Datorii  ALRO

1.348.886

-

In termen de 5 zile de  la primirea facturii de catre beneficiar

6.

ALRO S.A.

(Mandant) – VIMETCO TRADING S.R.L.

(Agent)

1702/23.11.2018

Act aditional nr.14 la contractul de agent din 01.07.2008

Prelungirea valabilitatii contractului cu 5 ani si stabilirea remuneratiiilor cuvenite agentului pentru perioada

01 octombrie 2018 -

31 decembrie 2023

79.740.000

Creanta ALRO

-

Datorii  ALRO

1.348.886

-

 

 

In termen de 5 zile calendaristice de  la data facturii

 

  Nota :

 *aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat  in 01.02.2018 si 17.09.2018.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.10.2018.

        

 

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                          Marian Daniel Nastase                                                   Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL