Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 04/11/2019 - 12:06

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite,

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P040519-78

Act aditional nr.3 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3050/2019

Modificarea primei de prelucrare pentru cantitatea de 6.265 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 ce se va livra in perioada aprilie - iunie 2019

59.546.226*

Creanta ALRO

68.366.833

Datorii ALRO

83.596

-

 

 

Maxim 45 zile

de la livrare

Nota:

*aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat in 14.02.2019.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.03.2019.

 

                          Presedintele Consiliului de Administratie                                Director General

                                       Marian Daniel Nastase                                              Gheorghe Dobra

 

 

Hide URL: 
Show URL