Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 02/04/2020 - 14:44

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) si cu societatea RIVERGATE FIRE S.R.L., urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P012720-171/324

Contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Livrarea in perioada ianuarie-decembrie 2020 a 22.633 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q1/2020

200.479.777

Creanta ALRO

12.448.661

Datorii ALRO

372.298

-

 

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Consumator)

130/29.01.2020

Act aditional nr.9 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007

Prelungirea contractului de furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

1.746.616

Creanta ALRO

12.448.661

Datorii ALRO

372.298

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

3.

ALRO S.A.

(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

191/31.01.2020

Act aditional nr.13 la contractul de prestari servicii nr.E1153bis/2006

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020 si stabilirea pretului de procesare

7.288.400

Creanta ALRO

12.448.661

Datorii ALRO

372.298

-

Cu OP in termen de 30 zile de la data facturii

4.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – ALUM S.A.

(Consumator)

76/21.01.2020

Act aditional nr.25 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006

Prelungirea contractului de furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

 

14.017.908

 

Creanta ALRO

546.539

Datorii ALRO

13.197

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

5.

ALRO S.A.

(Beneficiar) –RIVERGATE FIRE S.R.L.

(Prestator)

 

144/30.01.2020

Act aditional nr.4

la contractul

nr.7/2017

 

Incetarea dreptului de folosinta si exploatare, cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport aflat in proprietatea Alro S.A., de catre prestator Rivergate Fire S.R.L.

-

Creanta ALRO

39.060

Datorii ALRO

739.531

-

-

Nota :

* datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.12.2019.

 

                   Presedinte al Consiliului de Administratie                        Director General

                                 Marian Daniel Nastase                                       Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL