Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & Sierra Mineral Holdings 1 Limited)

Mar, 02/15/2022 - 16:53

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108alin. 3 si alin. 12 din Legea nr.24/2017 – Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A., filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea Sierra Mineral Holdings 1 Limited, filiala a ALRO S.A. in data de 15 Februarie 2022, o tranzactie noua in baza contractului de achizitie bauxita si a executat in perioada 01.11.2021 – 31.01.2022, urmatoarele tranzactii, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALUM S.A., filiala ALRO S.A., cu societatea Sierra Mineral Holdings 1 Limited, filiala ALRO S.A., executate in perioada 01.11.2021 – 31.01.2022 in valoare totala de 38.907.175 RON.
  • Detalii privind tranzactia incheiata in data de 15 Februarie 2022 de ALUM S.A., in calitate de Cumparator si Sierra Mineral Holdings 1 Limited, in calitate de Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 3.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.11.2021 – 31.01.2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea tranzactiei incheiata in data de 15 Februarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la 31 Ianuarie 2022.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

              Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL