Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & CONEF GAZ SRL)

Vin, 08/12/2022 - 17:56

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108alin. 3 si alin. 12 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 12 August 2022 o tranzactie noua in baza contractului de achizitie si a executat in perioada 01.05.2022 – 31.07.2022, urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300 RON., dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALUM S.A., filiala ALRO S.A., cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului Alro, executate in perioada 01.05.2022 – 31.07.2022 in valoare totala de 68.145.907 RON.
  • Detalii privind tranzactia incheiata in data de 12 August 2022 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de Cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 3.

 

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

·        Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.05.2022 – 31.07.2022;

·        Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

·        Anexa 3 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 12 August 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Iulie 2022.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                             Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                         Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL