Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Mar, 03/29/2022 - 18:35

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108alin. 3 si alin. 12 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 29 Martie 2022 o tranzactie noua in baza contractului de achizitie si a executat in perioada 01.02.2022 – 28.02.2022, urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALUM S.A., filiala ALRO S.A., cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului Alro, executate in perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 in valoare totala de 19.003.323 RON.
  • Detalii privind tranzactia incheiata in data de 29 Martie 2022 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 3.

 

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.02.2022 – 28.02.2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 29 martie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 28 februarie 2022.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

           Marian Daniel Nastase                                                                                                                  Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL