Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Management Romania SRL)

Lun, 01/15/2024 - 17:20

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 15 Ianuarie 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada 01 - 31 Decembrie 2023 in valoare totala de 4.515.203 RON.
  • Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de 15 Ianuarie 2024 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator/Operator, cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.in calitate de Vanzator/Utilizator, in valoare estimata de 312.274.193 RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 31 Decembrie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 15 Ianuarie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                      Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                   Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL