Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION S.R.L.)

Vin, 01/21/2022 - 14:06

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 21 Ianuarie 2022, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), o noua tranzactie a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON.

Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 21 Ianuarie 2022 de ALRO S.A., in calitate de Prestator, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate deBeneficiar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat. 

 

     Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                   Director General

                      Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL