Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION S.R.L.);

Vin, 01/14/2022 - 20:16

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 Decembrie 2021 – 31 Decembrie 2021, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON si a incheiat 2 contracte noi in data de 14 Ianuarie 2022, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., executate in perioada 01 Decembrie 2021 – 31 Decembrie 2021 in valoare totala de 40.450.105 lei.
  • Detalii privind contractele nou incheiate in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. in calitate de vanzator cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de cumparator.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Decembrie 2021 – 31 Decembrie 2021;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea contractelor nou incheiate in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

     Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                   Director General

                   Marian Daniel Nastase                                                                                                 Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL