Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Extrusion SRL)

Mie, 11/15/2023 - 19:26

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 15 Noiembrie 2023 cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., executate in perioada 01 Septembrie – 31 Octombrie 2023 in valoare totala de 65.098.544 RON.
  • Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de 15 Noiembrie 2023 de ALRO S.A. in calitate de Vanzator, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. in calitate de Cumparator, in valoare estimata de 104.295.256 RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Septembrie – 31 Octombrie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 15 Noiembrie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Octombrie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL