Raport curent –Recomandări privind AGOA din data de 28/29 aprilie 2020 în contextul COVID 19

Mie, 04/15/2020 - 16:51

Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19, instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane si restrictiile de deplasare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, ALRO S.A. ("Societatea") recomanda in mod expres actionarilor sai sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la adunarile generale ale actionarilor, cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in convocator, precum:

- accesarea materialelor aferente adunarii generale a actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii; 

- transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura societatii, de catre actionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, dupa caz, a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi si a intrebarilor cu privire la adunarea generala a actionarilor; 

- transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura societatii; 

- votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura societatii.

Instructiunile referitoare la participarea la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor, imputerniciri, buletine de vot prin corespondenta, modalitatea de transmitere a imputernicirilor si buletinelor de vot prin corespondenta, precum si alte elemente conexe sunt prezentate in convocatorul publicat de societate. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 28/29 aprilie 2020, aceste informatii sunt disponible pe site-ul Societatii la adresa www.alro.ro, sectiunea Relatii cu investitorii-Adunarea Actionarilor-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A. din 28/29 aprilie 2020.

De asemenea, in temeiul prevederilor Regulamentului nr.5/2020, Societatea aduce la cunostina actionarilor, urmatoarele: 

- Societatea va avea posibilitatea sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati; 

- Avertizarea explicita potrivit careia participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

             Presedintele Consiliului de Administratie                              Director General

                             Marian-Daniel Nastase                                          Gheorghe Dobra    

Hide URL: 
Show URL