Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2015 2016 2017
Vânzări milioane USD 605 568 673
EBITDA1 milioane USD 76 72 140
Marja EBITDA2 % 13 13 21
Rezultatul perioadei milioane USD -4 18 97
Rezultat net ajustat3 milioane USD 19 25 99
         
Producție aluminiu primar tpa 271.356 272.507 282.074
Producție aluminiu procesat tpa 102.386 103.367 108.972
         
Număr mediu de angajați   3.810 3.852 3.932
 

RON

    2015 2016 2017
Vânzări milioane RON 2.423 2.303 2.726
EBITDA1 milioane RON 306 292 566
Marja EBITDA2 % 13 13 21
Rezultatul perioadei milioane RON -18 71 391
Rezultat net ajustat3 milioane RON -77 100 403
         
Producție aluminiu primar tpa 271.356 272.507 282.074
Producție aluminiu procesat tpa 102.386 103.367 108.972
         
Angajaţi (medie anuală)   3.810 3.852 3.932
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat