Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2014 2015 2016
Vânzări milioane USD 630 605 568
EBITDA1 milioane USD 46 76 72
Marja EBITDA2 % 7 13 13
Rezultatul perioadei milioane USD -19 -4 18
Rezultat net ajustat3 milioane USD -37 19 25
         
Producție aluminiu primar tpa 263.098 271.356 272,507
Producție aluminiu procesat tpa 98.537 102.386 103,367
         
Număr mediu de angajați   3.774 3.810 3,852
 

RON

    2014 2015 2016
Vânzări milioane RON 2.108 2.423 2,303
EBITDA1 milioane RON 153 306 292
Marja EBITDA2 % 7 13 13
Rezultatul perioadei milioane RON -64 -18 71
Rezultat net ajustat3 milioane RON -122 77 100
         
Producție aluminiu primar tpa 263.098 271.356 272,507
Producție aluminiu procesat tpa 98.537 102.386 103,367
         
Angajaţi (medie anuală)   3.774 3.810 3,852
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat