Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2017 2018 2019
Vânzări milioane USD 673 756 655
EBITDA1 milioane USD 140 123 58
Marja EBITDA2 % 21 16 9
Rezultatul perioadei milioane USD 97 60 (16)
Rezultat net ajustat3 milioane USD 99 63 (13)
         
Producție aluminiu primar tpa 282.074 282.810 280.326
Producție aluminiu prelucrat tpa 108.972 100.501 104.614
         
Număr mediu de angajați   3.932 4.111 4.291
 

RON

    2017 2018 2019
Vânzări milioane RON 2.726 2.983 2.778
EBITDA1 milioane RON 566 486 247
Marja EBITDA2 % 21 16 9
Rezultatul perioadei milioane RON 391 235 (67)
Rezultat net ajustat3 milioane RON 403 249 (53)
         
Producție aluminiu primar tpa 282.074 282.810 280.326
Producție aluminiu prelucrat tpa 108.972 100.501 104.614
         
Angajaţi (medie anuală)   3.932 4.111 4.291
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor,plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.
Hide URL: 
Show URL