Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2016 2017 2018
Vânzări milioane USD 568 673 756
EBITDA1 milioane USD 72 140 123
Marja EBITDA2 % 13 21 16
Rezultatul perioadei milioane USD 18 97 60
Rezultat net ajustat3 milioane USD 25 99 63
         
Producție aluminiu primar tpa 272.507 282.074 282.810
Producție aluminiu procesat tpa 103.367 108.972 100.501
         
Număr mediu de angajați   3.852 3.932 4.111
 

RON

    2016 2017 2018
Vânzări milioane RON 2.303 2.726 2.983
EBITDA1 milioane RON 292 566 486
Marja EBITDA2 % 13 21 16
Rezultatul perioadei milioane RON 71 391 235
Rezultat net ajustat3 milioane RON 100 403 249
         
Producție aluminiu primar tpa 272.507 282.074 282.810
Producție aluminiu procesat tpa 103.367 108.972 100.501
         
Angajaţi (medie anuală)   3.852 3.932 4.111
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat
Hide URL: 
Show URL