Raport curent ulterior AGA O & AGE A – 13 decembrie 2019

Vin, 12/13/2019 - 14:46

 

I. In data de 13 decembrie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

 

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 69,66 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 386.795.806 voturi pentru insemnand 77,78 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 34.833.333 voturi impotriva, un numar de 72.884.714 voturi de abtinere si un numar de 2.734.578 voturi neexprimate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Pavel Priymakov, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.

 2. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 3. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 7 ianuarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 4. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 6 ianuarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

II. In data de 13 decembrie 2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

 

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 69,66 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 386.795.806 voturi pentru insemnand 77,78 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 37.567.911 voturi impotriva si 72.884.714 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

 

(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Marian– Daniel Nastase - [date cu caracter personal]Presedinte;

Svetlana Pinzari - [date cu caracter personal] - Vicepresedinte;

Gheorghe Dobra - [date cu caracter personal] - Membru;

Pavel Machitski - [date cu caracter personal] - Membru;

Aleksandr Barabanov - [date cu caracter personal] - Membru;

Vasile Iuga - [date cu caracter personal] - Membru;

Marinel Burduja - [date cu caracter personal] - Membru;

Laurentiu Daniel Ciocirlan - [date cu caracter personal] - Membru;

Oana-Valentina Truta- [date cu caracter personal] - Membru;

Voicu Cheta- [date cu caracter personal] - Membru;

Pavel Priymakov- [date cu caracter personal]Membru.

 1. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 2. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 7 ianuarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 3. Cu un numar de 493.915.098 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 6 ianuarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

 

                 Presedinte al Consiliului de Administratie

                                Marian Daniel Nastase

   Director General

   Gheorghe Dobra

 

 

Hide URL: 
Show URL