Stadiu contestatie decizie impunere suplimentara ANAF

Mar, 06/18/2024 - 13:58

Eveniment important de raportat: Decizie impunere suplimentară

Prin raportul curent nr. 17/04.03.2024, societatea ALRO S.A. a comunicat investitorilor şi publicului interesat că în urma unui control desfăşurat de către ANAF – Direcţia Mari Contribuabili, în perioada 2023-2024 şi vizând perioada 2016-2021, a primit o decizie de impunere suplimentară în valoare de 13.550.671 ron, reprezentând impozit pe profit suplimentar şi TVA, pe care o consideră profund netemeinică şi nelegală.

În termenul legal, decizia de impunere, precum şi decizia privind obligaţiile fiscale accesorii, au fost contestate de către societate pe calea administrativă la Ministerul Finanţelor, iar în urma soluţionării acestei contestaţii, Ministerul Finanţelor a respins solicitările ALRO, cu excepţia diminuării de accesorii impozit pe profit aferente an 2021, în suma de 20.050 lei.

Faţă de această soluţie, societatea ALRO S.A. va uza de toate mijloacele legale în vederea desfiinţării acesteia.

 

 

Marian-Daniel Năstase                                                   Gheorghe Dobra

Președintele Consiliului de Administrație                    Director General

Hide URL: 
Show URL