- Raport curent ulterior AGEA - 31 octombrie 2023

Mar, 10/31/2023 - 12:34
In data de 31 octombrie 2023  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Pavăl Holding SRL Bacău, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Patlagica Constantin, care deţine acţiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 95,67 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba neimplementarea tranzactiilor aprobate prin punctele 1-3 din Hotararea nr. 738 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 19.09.2023, ca urmare a modificarii structurii operatiunii de finantare/refinantare a Societatii intervenita pe parcursul negocierilor cu imprumutatorii Societatii.
2. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba acordarea de catre Societate a urmatoarelor garantii: 
(i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii („Ipotecile Imobiliare”); 
(ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate: (a) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani existente la orice moment in aceste conturi bancare, cu exceptia unor conturi excluse, dupa cum va fi agreat cu imprumutatorii (b) mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; (d) drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele sale incheiate in cursul obisnuit al activitatii, prezente si viitoare, cu exceptia unor creante excluse, dupa cum va fi agreat cu imprumutatorii; si (e) drepturile de incasare a despagubirilor din politele de asigurare incheiate de Societate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite („Ipotecile Mobiliare”). 
Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna „Ipotecile”. Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a obligatiilor suplimentare evaluate de parti la suma de 30.000.000 USD constand in dobanzi, comisioane si alte costuri rezultand din prelungirea facilitatilor de credit de tip revolving in valoare totala de 150.000.000 USD din Contractul de Facilitate de Credit incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci, in calitate de imprumutatori, pe de alta parte, asa cum a fost sau va fi ulterior modificat si reconfirmat (“Contractul de Facilitate de Credit”). 
3. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele aproape finale ale tuturor documentelor aferente tranzactiei de mai sus, inclusiv, daca este cazul, orice documentatie privind acorduri intre creditori, inclusiv Black Sea Trade and Development Bank, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari etc. in legatura cu implementarea tranzactiei de mai sus, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.
4. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
5. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 28 noiembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 27 noiembrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
 
           Presedinte al Consiliului de Administratie                                      Director General
           Marian Daniel Nastase                                                                  Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL