Raport curent ulterior AGAO & AGEA - 5 septembrie 2023

Mar, 09/05/2023 - 13:40

I. In data de 5 septembrie 2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 72,50 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 459.980.420 voturi pentru insemnand 88,88 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 92,92 % din voturile exprimate, un numar de 35.064.578 voturi impotriva si 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 05.09.2023 pana la 05.09.2024;
 2. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 459.980.420 voturi pentru insemnand 88,88 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 92,92 % din voturile exprimate, un numar de 35.064.578 voturi impotriva si 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
 3. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 4. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate,  toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 septembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 5. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate,  toate voturile fiind valabile, se aproba data de 28 septembrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

II. In data de 5 septembrie 2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 72,50 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se ia act de modificarea sediului social al actionarului Vimetco PLC si se aproba modificarea art. 7 alin. (3) bullet-ul 1 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: • „VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Navarinou nr. 18, Navarino Business Centre, Agios Andreas, 1100, Nicosia, Cipru, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;”
 2. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
 3. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 septembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 4. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare,  toate voturile fiind valabile, se aproba data de 28 septembrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL