Raport curent ulterior AGAO - 19 august 2021

Joi, 08/19/2021 - 18:28

In data de 19 august 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV Olanda, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,1565 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deţine acţiuni reprezentând 0,0841 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0479 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • NN(L)  International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romaniacare deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 72,70 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1.  Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 19.08.2021 pana la 19.08.2022;
 2. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
 3. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711  actiuni, respectiv  72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 496.644.874 voturi impotriva insemnand 95,52 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 23.238.837 voturi pentru, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii;
 4. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 387.695.720 voturi impotriva insemnand 74,72 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de  107.949.292 voturi pentru si 23.238.699 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta propusa de Fondul Proprietatea S.A.
 5. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare,  toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 6. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 %  din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 septembrie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
 7. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 14 septembrie 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL