Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 29 aprilie 2021

Joi, 04/29/2021 - 19:47

I. In data de 29 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Paval Holding S.R.L., care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Evergent Investments S.A. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0517 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian-Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,29 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.           Cu un numar de 686.142.889 total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 610.779.207 voturi pentru insemnand 88,87 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva,  73.184.852 voturi de abtinere si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2020.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

 • Venituri din contractele cu clientii:   2.307.360 mii RON
 • Rezultat brut:                                                       (137.783) mii RON
 • Rezultat operational:                                              344.721 mii RON
 • Rezultatul anului:                                                   295.206 mii RON
 • Total active:                                                         2.437.163 mii RON
 • Total capitaluri proprii:                                         1.031.962 mii RON

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

 • Venituri din contractele cu clientii:   2.514.716 mii RON
 • Rezultat brut:                                                           (6.832) mii RON
 • Rezultatul operational:                                           399.512 mii RON
 • Rezultatul anului:                                                   334.773 mii RON
 • Total active:                                                         2.629.419 mii RON
 • Total capitaluri proprii:                                         1.087.665 mii RON

2.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 610.779.207 voturi pentru insemnand 88,87 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva,  73.184.852 voturi de abtinere si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Pavel Machitski, Aleksandr Barabanov, Vasile Iuga, Marinel Burduja, Laurentiu Gabriel Ciocirlan, Oana Valentina Truta, Voicu Cheta si Pavel Priymakov, pentru anul 2020.

3.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 611.079.345 voturi pentru insemnand 88,91 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva,  72.884.714 voturi de abtinere si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2020, in suma de 295.206.223 RON, sa ramana la dispozitia Societatii ca profit nedistribuit.

4.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 610.779.207 voturi pentru insemnand 88,87 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva,  73.184.852 voturi de abtinere si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2020.

5.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva  si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, avand urmatorii indicatori financiari principali:

 • Venituri din vanzari:                          665.232 mii USD
 • Costul vanzarilor:                              612.942 mii USD
 • EBIT:                                                   86.278 mii USD
 • Profit:                                                  58.056 mii USD

6.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2021, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 52.858.000 USD.

7.           Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2021.

8.           a) Cu un numar de 520.462.974 total voturi exprimate, reprezentand 520.462.974  actiuni, respectiv 72,91 % din capitalul social total, din care un numar de 496.093.466 voturi impotriva insemnand 72,18 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 24.069.508 voturi pentru, 300.000 voturi de abtinere si 166.834.418 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.

b) Cu un numar de 683.964.059 total voturi exprimate, reprezentand 683.964.059  actiuni, respectiv 95,82 % din capitalul social total, din care un numar de 386.795.582 voturi impotriva insemnand 56,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 272.799.345 voturi pentru, 24.369.132 voturi de abtinere si 3.333.333 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta propusa de Fondul Proprietatea S.A.

9.           a). Cu un numar de 518.284.144 total voturi exprimate, reprezentand 518.284.144 actiuni, respectiv 72,61 % din capitalul social total, din care un numar de 411.164.714 voturi pentru insemnand 59,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.852 voturi impotriva, 34.234.578 voturi de abtinere si 169.013.248 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba remuneratia cuvenita pentru anul 2021 membrilor Consiliului de Administratie in varianta propusa de actionarul VIMETCO N.V. si anume 3.409 Euro/brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.

b) Cu un numar de 493.462.974 total voturi exprimate, reprezentand 493.462.974  actiuni, respectiv 69,13 % din capitalul social total, din care un numar de 469.393.704 voturi impotriva insemnand 68,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 138 voturi pentru, 24.069.132 voturi de abtinere si 166.834.418 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta Consiliului de Administratie al Societatii.

c) Cu un numar de 683.964.059 total voturi exprimate, reprezentand 683.964.059  actiuni, respectiv 95,82 % din capitalul social total, din care un numar de 387.095.720 voturi impotriva insemnand 56,32 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 272.799.207 voturi pentru,  24.069.132 voturi de abtinere si 3.333.333 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta transmisa de actionarul Fondul  Proprietatea S.A.

10.         a) Cu un numar de 518.284.144  total voturi exprimate, reprezentand 518.284.144 actiuni, respectiv 72,61 % din capitalul social total, din care un numar de 411.164.852 voturi pentru insemnand 59,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, 34.234.578 voturi de abtinere si 169.013.248 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba varianta propusa de actionarul VIMETCO N.V. si anume ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2021, sa fie de maximum 0,25 % din cifra de afaceri realizata in anul 2020.

b) Cu un numar de 520.462.974  total voturi exprimate, reprezentand 520.462.974  actiuni, respectiv 72,92 % din capitalul social total, din care un numar de 496.393.704 voturi impotriva insemnand 72,22 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 138 voturi pentru, 24.069.132 voturi de abtinere si 166.834.418 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta Consiliului de Administratie al Societatii.

c) Cu un numar de 683.964.059  total voturi exprimate, reprezentand 683.964.059  actiuni, respectiv 95,82 % din capitalul social total, din care un numar de 387.095.582 voturi impotriva insemnand 56,32 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 272.799.345 voturi pentru, 24.069.132 voturi de abtinere si 3.333.333 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta transmisa de actionarul Fondul      Proprietatea S.A.

11.         a) Cu un numar de 518.284.144 total voturi exprimate, reprezentand 518.284.144 actiuni, respectiv 72,61% din capitalul social total, din care un numar de 411.164.852 voturi pentru insemnand 59,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva,  34.234.578 voturi de abtinere si 169.013.248 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anii 2020 si 2021 in varianta propusa de actionarul Vimetco N.V. si anume:

 • Fara remuneratii platibile pentru anul 2020;
 • Pentru anul 2021, 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.

b) Cu un numar de 520.462.974 total voturi exprimate, reprezentand 520.462.974  actiuni, respectiv 72,92 % din capitalul social total, din care un numar de 496.093.704 voturi impotriva insemnand 72,18 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 138 voturi pentru, 24.369.132 voturi de abtinere si 166.834.418 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta Consiliului de Administratie al Societatii.

c) Cu un numar de 683.964.059  total voturi exprimate, reprezentand 683.964.059   actiuni, respectiv 95,82 % din capitalul social total, din care un numar de 387.095.582 voturi impotriva insemnand 56,32 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 272.799.345 voturi pentru,  24.069.132 voturi de abtinere si 3.333.333 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare in varianta transmisa de actionarul Fondul Proprietatea S.A.

12.         Cu un numar de 686.142.889 total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

13.         Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de  26 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

14.         Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

II. In data de 29 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Paval Holding S.R.L., care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Evergent Investments S.A. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0517 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian-Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 96,29 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.           a) Cu un numar de 686.142.889  total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889 actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 387.095.582 voturi pentru insemnand 56,32 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 109.298.122 voturi impotriva,  189.749.185 voturi de abtinere si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea remuneratiei aferenta membrilor Comitetului de Audit, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii, la suma bruta de 4.292 Euro/luna/membru, platibili in lei.

b) Cu un numar de 683.964.059  total voturi exprimate, reprezentand 683.964.059 actiuni, respectiv 95,82 % din capitalul social total, din care un numar de 459.980.296 voturi impotriva insemnand 66,93 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 24.069.270 voturi pentru, 199.914.493 voturi de abtinere si 3.333.333 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea de hotarare transmisa de actionarul VIMETCO N.V.

2.           Cu un numar de 686.142.889 total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889  actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva  si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.           Cu un numar de 686.142.889 total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889 actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.           Cu un numar de 686.142.889 total voturi exprimate, reprezentand 686.142.889 actiuni, respectiv 96,13 % din capitalul social total, din care un numar de 683.964.059 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 2.178.830 voturi impotriva si 1.154.503 voturi neexprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Hide URL: 
Show URL