Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 28 aprilie 2022

Joi, 04/28/2022 - 17:29
 
I. In data de 28 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând  0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 95,67 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358  actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.506 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2021 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2021. 
 
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali: 
• Venituri din contractele cu clientii: 3.280.341 mii RON 
• Rezultat brut:     352.643 mii RON 
• Rezultat operational:    211.000 mii RON 
• Rezultatul anului:      35.210 mii RON 
• Total active: 2.617.795 mii RON 
• Total capitaluri proprii: 1.073.186 mii RON 
 
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali: 
- Venituri din contractele cu clientii: 3.499.958 mii RON 
- Rezultat brut:    492.654 mii RON 
- Rezultatul operational:    228.139 mii RON 
- Rezultatul anului:      26.256 mii RON 
- Total active: 2.871.867 mii RON 
- Total capitaluri proprii: 1.116.456 mii RON
 
2. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.506 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Pavel Machitski, Aleksandr Barabanov, Vasile Iuga, Marinel Burduja, Laurentiu Gabriel Ciocirlan, Oana Valentina Truta, Voicu Cheta si Pavel Priymakov, pentru anul 2021.
 
3. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.644 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2021, in suma de 35.209.984 RON, sa ramana la dispozitia Societatii ca profit nedistribuit.
 
4. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.506 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2021.
 
5. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2021.
 
6. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.644 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2021 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
 
7. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, avand urmatorii indicatori financiari principali: 
    - Venituri din vanzari: 901.039 mii USD 
    - Costul vanzarilor:            978.838 mii USD 
    - EBIT:              33.867 mii USD 
    - Profit:     4.308 mii USD
 
8. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2022,  care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 22.848.000 USD.
 
9. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2022.
 
10. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 660.424.789 voturi impotriva insemnand 96,71 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 124 voturi pentru si 22.448.445 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie.
 
11. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2022 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2021. 
 
12. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2022, sa fie egala cu suma acordata in anul 2021. 
 
13. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2022 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2021.
 
14. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.644 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv de la 20.08.2022 pana la 20.08.2023. 
 
15. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
 
16. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
17. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
18. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
II. In data de 28 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând  0,0001 %  din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 95,67 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234  actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 574.923.942 voturi pentru insemnand 84,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Manaicu Adrian ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
 
2. Cu un numar de 682.873.234  total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234  actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 574.923.942 voturi pentru insemnand 84,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Paraschiv Dorel ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
 
3. Cu un numar de 682.873.234  total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234  actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.234 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
 
4. Cu un numar de 682.873.234  total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.234  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 26 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
5. Cu un numar de 682.873.234  total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.234  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
Presedinte al Consiliului de Administratie          Director General
             Marian Daniel Nastase                          Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL